Cada client és un món i té unes necessitats concretes.

Per això a Toc Creatiu es treballa de manera personalitzada buscant solucions adaptades a cada projecte mitjançant els serveis citats a continuació.

Imatge corporativa

Imatge corporativa

Logotips, manual corporatiu, papereria, retolació, uniformes…

És la imatge que et defineix treballada des del concepte per tal de captar l’essència de la teva marca.

Packaging

packaging

Etiquetes, embalatge,
gràfica aplicada a envasos, línies de producte…

Dissenys acurats per ajudar-te a vendre i a captar l’atenció del teu client.

Disseny editorial

disseny editorial

Butlletins informatius, revistes, llibres, catàlegs…

Treballem dissenys que estiguin en sintonia amb el contingut de la informació que es vol transmetre i el públic a qui ens dirigim.

Comunicació

comunicació gràfica

Fullets, cartelleria,
exposicions,
anuncis de premsa…

Elements per donar-te a conèixer i promocionar-te dissenyats en sintonia amb la teva marca.

A TOC Creatiu es treballa amb la teva implicació i complicitat com a client per tal d’aconseguir uns resultats gràfics i comunicatius que duguin a assolir les fites que ens haguem marcat per a la teva empresa o projecte.

Una sèrie de passos a seguir ens ajuden a definir el què i el com de cada projecte i a treballar de manera més eficient.

1.

Estudi del projecte i definició del missatge a transmetre. Concretarem què volem dir i a qui ens hem de dirigir així com també el motiu que ens mou a iniciar l’acció (objectius).


2.

Idees i conceptualització. Buscarem idees que ens ajudin a donar forma al missatge i les esbossarem per poder descartar les que no comuniquin clarament el que volem transmetre.


3.

Treball i concreció d’idees. Treballarem amb més detall les idees que estiguin més en sintonia amb l’essència de la marca o projecte.


4.

Revisió. Examinarem la feina feta anteriorment per tal de determinar quina de les propostes treballades ens pot ajudar més fàcilment a assolir els objectius marcats.


5.

Desenvolupament. Polirem i acabarem de donar forma a la idea escollida al punt anterior.


6.

Revisió. Examinarem amb detall la feina feta i implementarem petits canvis de millora per fer-la 100% efectiva.


7.

Entrega. Entregarem treball finalitzat o iniciarem el procés d’impressió en cas que el projecte ho requereixi.

Què et sembla, ens posem a treballar en una imatge gràfica que realci el valor del teu producte o marca?

Et mereixes una imatge que t'ajudi a triomfar!

Què et sembla, ens posem a treballar en una imatge gràfica que realci el valor del teu producte o marca?

Et mereixes una imatge que t'ajudi a triomfar!